Menu
Obec Virt

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 7. 2024

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

00612138/000/2024

118,80 EUR

INISOFT s.r.o.

Obec Virt

13. 6. 2024

Kúpna zmluva

08/2024

1 780,59 EUR

Obec Virt

Peter Szikonya a Erzsébet Szikonya

13. 6. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu včeobecného rozvoja územia NSK

850/2024/OSČ

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Virt

22. 4. 2024

Kúpna zmluva

20240418/KN/VP

5 400,00 EUR

AGROSERVIS spol. s r.o.

Obec Virt

1. 4. 2024

Zmluva o nájme bytu

06/2024/9bj

136,18 EUR

Obec Virt

Bianka Illés

21. 3. 2024

Rámcová zmluva

RZ115/2024

Neuvedené

OVD- Ovocinárske družstvo

Obec Virt

23. 2. 2024

Zmluva uzatvorená podľa §59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

ZNR2608202307-1

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Virt

25. 1. 2024

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

06/2024

90,00 EUR

TOPSET Solution s.r.o.

Obec Virt

15. 1. 2024

Zmluva o nájme bytu

05/2024/9bj

136,18 EUR

Obec Virt

Helena Horváthová

15. 1. 2024

Zmluva o nájme bytu

04/2024/9bj

88,09 EUR

Obec Virt

Zsolt Szép

15. 1. 2024

Zmluva o nájme bytu

03/2024/9bj

136,18 EUR

Obec Virt

Gábor Mester

15. 1. 2024

Zmluva o nájme bytu

02/2024/9bj

136,18 EUR

Obec Virt

Edita Učňová

15. 1. 2024

Zmluva o nájme bytu

01/2024/9bj

136,18 EUR

Obec Virt

Tünde Baginová

28. 12. 2023

Dodatok č. 5

07/2024

450,00 EUR

Ing. Gabriela Lengyelová

Obec Virt

27. 12. 2023

Zmluva o poskytovaní služby manažéra kybernetickej bezpečnosti

KB/ZOú2023MKB6862-2

36,00 EUR

Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.

Obec Virt

20. 12. 2023

Kúpna zmluva

22/2023

2 600,00 EUR

Marián Macko

Obec Virt

25. 10. 2023

Kúpna zmluva

21/2023

38,43 EUR

František Ruff

Obec Virt

25. 10. 2023

Kúpna zmluva

20/2023

1 819,02 EUR

Obec Virt

František Ruff

25. 10. 2023

Kúpna zmluva

19/2023

1 242,57 EUR

Obec Virt

Alexander Péntek

23. 10. 2023

Kúpna zmluva

18/2023

678,93 EUR

Obec Virt

Magdaléna Bugyíková

28. 9. 2023

Zmluva uzatvorená podľa §59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

ZNR2608202307

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Virt

12. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

1658/2023

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Virt

24. 7. 2023

Dodatok č. 1 ku KZ 14/2023

14/2023-1

Neuvedené

Obec Virt

Andrea Fiala a Ing. Jozef Konczer

19. 7. 2023

Dodatok č. 1 ku KZ 09/2023

09/2023-1

Neuvedené

Obec Virt

Ivan Vanin a Eva Vaninová

19. 7. 2023

Dodatok č. 1 ku KZ 12/2023

12/2023-1

Neuvedené

Obec Virt

Ing. Jozef Dallos

19. 7. 2023

Dodatok č. 1 ku KZ 10/2023

10/2023-1

Neuvedené

Obec Virt

Ján Léczes a Hermina Léczesová

19. 7. 2023

Dodatok č. 1 ku KZ 11/2023

11/2023-1

Neuvedené

Obec Virt

Tomáš Kamocsai

19. 7. 2023

Dodatok č. 1 ku KZ 05/2023

05/2023-1

Neuvedené

Obec Virt

Tomáš Mačanský

19. 7. 2023

Dodatok č. 1 ku KZ 07/2023

07/2023-1

Neuvedené

Obec Virt

Endre Zakály a Karin Bartúnková

19. 7. 2023

Dodatok č. 1 ku KZ 06/2023

06/2023-1

Neuvedené

Obec Virt

Ondrej Nagy a Marianna Rajčová

14. 7. 2023

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

17/2022

11,32 EUR

Obec Virt

DUFREX s.r.o.

28. 6. 2023

Rámcová zmluva

096/2023

Neuvedené

OVD- Ovocinárske družstvo

Obec Virt

16. 6. 2023

Kúpna zmluva

14/2023

2 152,08 EUR

Obec Virt

Andrea Fiala a Ing. Jozef Konczer

15. 6. 2023

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

13/2023

Neuvedené

Ján Léczes a Hermina Léczesová

Obec Virt

12. 6. 2023

Kúpna zmluva

12/2023

999,18 EUR

Obec Virt

Ing. Jozef Dallos

8. 6. 2023

Kőpna zmluva

11/2023

1 716,54 EUR

Obec Virt

Tomáš Kamocsai

31. 5. 2023

Kúpna zmluva

10/2023

947,94 EUR

Obec Virt

Ján Léczes a Hermina Léczesová

30. 5. 2023

Kúpna zmluva

09/2023

999,18 EUR

Obec Virt

Ivan Vanin a Eva Vaninová

27. 5. 2023

Kúpna zmluva

08/2023

640,50 EUR

Ján Léczes a Hermina Léczesová

Obec Virt

19. 4. 2023

Kúpna zmluva

07/2023

973,56 EUR

Obec Virt

Endre Zakály a Karin Bartúnková

18. 4. 2023

Kúpna zmluva

06/2023

973,56 EUR

Obec Virt

Ondrej Nagy a Marianna Rajčová

18. 4. 2023

Kúpna zmluva

05/2023

666,12 EUR

Obec Virt

Tomáš Mačanský

4. 4. 2023

Kúpna zmluva

04/2023

1 716,54 EUR

Obec Virt

JUDr. Roman Mišo

29. 3. 2023

Kúpna zmluva

3/2023

1 601,25 EUR

Magdaléna Bugyíková

Obec Virt

13. 3. 2023

Kúpna zmluva

02/2023

5 854,17 EUR

Ľubomír Gosiorovský a Katarína Piešťanská

Obec Virt

7. 2. 2023

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

01/2023

390,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Virt

1. 12. 2022

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS

4/2022

314,00 EUR

DEUS

Obec Virt

16. 6. 2022

Rámcová zmluva

3/2022

nula

OVD- Ovocinárske družstvo

Obec Virt

26. 5. 2022

Darovacia zmluva

2/2022

304,80 EUR

SR - Štatistický úrad SR

Obec Virt

25. 2. 2022

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

01/2022

475,20 EUR štyristosedemdesiatpäť,20,-

Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.

Obec Virt

13. 12. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

05/2021

37,58 EUR tridsaťsedem,58,- Eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Virt

29. 10. 2021

Zmluva o zabezpečení externého manažmentu vo fáze monitorovania výsledkov projektu v dobe udržateľnosti

04/2021

1 020,00 EUR jedentisícdvadsať,-

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Virt

19. 10. 2021

Zmluva o dielo

03/2021

3 350,00 EUR tritisíctristopäťdesiat

EKO - WINDOW, s.r.o.

Obec Virt

18. 5. 2021

Zmluva o dielo

02/2021

4 998,90 EUR štyritisícdeväťstodeväťdesiatosem,90

Kajtar Ladislav

Obec Virt

15. 3. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

01/2021

nula

Štatistický úrad SR

Obec Virt

1. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb nakladaní s odpadom

00/2021

6,00 EUR šesť,- Eur

ZBEROL s.r.o.

Obec Virt

2. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

10/2020

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Virt

6. 11. 2020

Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí NFP

09/2020

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Virt

20. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0654

6 260,00 EUR šesťtisícdvestošesťdesiat,-

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Virt

7. 10. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

08/2020

16,80 EUR šestnásť,80,-

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Virt

24. 9. 2020

Zmluva o zriadení mobilnej aplikácie

07/2020

588,00 EUR päťstoosemdesiatosem,-

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Virt

12. 8. 2020

Zmluva o nakladaní s odpadom

06/2020

Neuvedené

ZBEROL s.r.o.

Obec Virt

12. 8. 2020

Zmluva o nakladaní s odpadom

05/2020

Neuvedené

ZBEROL s.r.o.

Obec Virt

10. 6. 2020

Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu v Komárne

04/2020

709,70 EUR sedemstodeväť,70

Mesto Komárno

Obec Virt

9. 6. 2020

Rámcová zmluva

096

Neuvedené

OVD- Ovocinárske družstvo

Obec Virt

4. 6. 2020

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 20/008/20

20/008/20

16 652,82 EUR šestnásťtisícšesťstopäťdesiatdva,82

Prima Banka Slovensko s.r.o.

Obec Virt

30. 5. 2020

Dodatok č.1

001/2020

neuvedené

SPP, a.s.

Obec Virt

28. 5. 2020

Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci

03/2020

10 000,00 EUR desaťtisíc,-

DARTON, s.r.o.

Obec Virt

30. 4. 2020

Zmluva o nájme nebytového priestoru

02/2020

708,24 EUR sedemstoosem,24,- EUR

M-tech & Automation s.r.o.

Obec Virt

30. 4. 2020

Zmluva o nájme nebytového priestoru

01/2020

477,48 EUR štyristosedemdesiatsedem,48,- EUR

M-tech & Automation s.r.o.

Obec Virt

23. 1. 2020

Nájomná zmluva

07/2019

1,00 EUR

Obec Virt

Rímskokatolícka cirkev

6. 11. 2019

Zmluva o úvere

06/2019

36 000,00 EUR tridsaťšesťtisíc

Prima Banka Slovensko s.r.o.

Obec Virt

6. 5. 2019

Rámcová zmluva

06/2019

Neuvedené

OVD-Ovocinárske družstvo

Obec Virt

25. 3. 2019

Zmluva o aktualizácií programov

04/2019

114,00 EUR jednostoštrnásť

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Virt

6. 3. 2019

Zmluva o dielo

02/2019

Neuvedené

METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Obec Virt

1. 3. 2019

Zmluva

03/2019

Neuvedené

František Szalay

Obec Virt

15. 2. 2019

Separovaný odpad

01/2019

Neuvedené

ENVI-PACK

Obec Virt

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

RRA

logo EÚRRA Komárno

Rýchly kontakt

Obecný úrad Virt

Hlavná 47
946 38, Virt
tel.: +421 (0)35/77 87 700
fax: +421 (0)35/78 51 096
e-mail: starosta@obecvirt.sk

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 21. 7. 2024
jasná obloha 32 °C 18 °C
pondelok 22. 7. mierny dážď 34/20 °C
utorok 23. 7. mierny dážď 30/19 °C
streda 24. 7. slabý dážď 28/19 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

BGA