Category Archives: Obstarávanie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Virt

Obec Virt uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce. Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3) 1. Viera Árendáš, 46 r., živnostníčka v AT, nezávislá kandidátka 2. Ján Kovács, 62 r.,

Read more

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Virte

Obec Virt uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného – mestského – miestneho1) zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov: Volebný obvod č. 1 Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3) 1.

Read more
1 2 3 4 9