Category Archives: Iné dokumenty

Zverejnenie elektronickej adresy – delegovanie

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do VÚC dňa 4. 11. 2017 V zmysle plnenia harmonogramu organizačno -technického zabezpečenia volieb do VÚC obec Virt určuje pre zasielanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie túto mailovú adresu: ouvirt@stonline.sk.

Read more
1 2 3