Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Virt

Obec Virt uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce.

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)
1. Viera Árendáš, 46 r., živnostníčka v AT, nezávislá kandidátka
2. Ján Kovács, 62 r., starosta, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP)
3. Ladislav Lengyel, Ing., 52 r., obchodný zástupca, MOST-HÍD