Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Virte

Obec Virt uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného – mestského – miestneho1) zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1
Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)
1. Alica Bartúnková, Ing., 49 r., súdna znalkyňa, nezávislá kandidátka
2. Marta Boteková, 40 r., špeditérka, nezávislá kandidátka
3. Peter Bugyík, 42 r., výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát
4. Lívia Cservenáková, 46 r., robotníčka, nezávislá kandidátka
5. Renáta Drgáčová, 49 r., predavačka, nezávislá kandidátka
6. Tibor Farkas, 46 r., obchodný zástupca, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP)
7. Ján Lévai, 40 r., stolár, nezávislý kandidát
8. Mária Reviczká, Mgr., 47 r., farmaceutička, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP)
9. Peter Szabó, 40 r., servisný technik, nezávislý kandidát
10. Szilárd Szabó, 44 r., invalidný dôchodca, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP)
11. Jiří Szkubenics, 46 r., vodič, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP)
12. Ján Zsidek, 54 r., ochodný zástupca, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP)

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.