???????????

Projekt “United in diversity” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

2.1 “Opatrenie pre družobné partnerstvá miest”

Projekt umožnil stretnutie 2240 občanov, z ktorých 2000 pochádzalo z obce Virt (Slovenská republika), 140 občanov z mesta Polná (Česká republika), 20 občanov z obce Balatonudvari (Maďarsko), 20 občanov z mesta Viisoara (Rumunsko), 60 občanov z Miestnej akčnej skupiny “Hídverő – Most priateľstva” (Slovenská republika).

Stretnutie sa uskutočnilo v obci Virt v Slovenskej republike v dňoch od 19.9.2014 do 21.9.2014

Dňa 19.9.2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na zoznámenie sa s účastníkmi z partnerských obcí a organizácií. Program začal privítaním účastníkov. Každý partner sa predstavil a prezentoval svoju organizáciu, obce a mestá ich tradície, históriu, folklór, pamiatky a fotografie. Následne partneri diskutovali o voľbách a volebnej účasti v ich krajinách. Sústredili sa na hľadanie spôsobu zvýšenia účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu ako aj vo všetkých voľbách konaných v účastníckych krajinách. Na EU pódiu sa konala Európska kampaň, kde dobrovoľníci propagovali európske hodnoty, ciele, EU politiku, aktívne občianstvo a prízvukovali účastníkom podujatia dôležitosť účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. Samozrejme bol pripravený program pre deti aj s vedomostnou súťažou o EÚ. Ďalej sa konala ochutnávka vín a miestnej gastronómie. Večer sa konalo kultúrne predstavenie, na ktorom vystupovali občania z partnerských organizácií, prezentovali ľudové tance a ľudové piesne typické pre daný región, rôzne koncerty až do neskorých hodín.

Dňa 20.9.2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na komunálne voľby a voľby do Európskeho parlamentu. Na EU pódiu sa konala verejná diskusia s miestnymi politikmi o EÚ otázkach, voľbách do Európskeho parlamentu a komunálnych voľbách. Partneri projektu podpísali partnerské zmluvy a diskutovali o možnej budúcej spolupráci. Celodenný kultúrny program zahrňoval spevácke a tanečné vystúpenia účastníkov partnerských organizácií a miestnych súborov. Samozrejme bol pripravený program pre deti aj s vedomostnou súťažou o EÚ. Ďalej sa konala rybárska súťaž, ochutnávka vín a miestnej gastronómie a koncerty.

Dňa 21.9.2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na komunálne voľby a voľby do Európskeho parlamentu. Na EU pódiu sa konala Európska kampaň, kde dobrovoľníci propagovali európske hodnoty, ciele, EU politiku, aktívne občianstvo a prízvukovali účastníkom podujatia dôležitosť účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. Nasledovalo spoločné člnkovanie na jazere vo Virte, aktivity pre deti, ochutnávka vín a miestnej gastronómie. Spoločný obed účastníkov partnerských organizácií, diskusia o budúcej spolupráci, rozlúčka a odchod partnerov.