Základné informácie

Starosta: Ján Kovács

Poslanci:
Ján Góth – zástupca starostu
Ivan Botek – poslanec
Mária Heroldová – poslanec
Márie Kiripolská – poslankyňa
Viera Árendáš – poslankyňa